ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑ

Προσοχή - Ακολουθούν σκληρές εικόνες

Φυσιολογία του Λεμφικού συστήματος

​Οι λειτουργίες του λεμφικού συστήματος είναι η επιστροφή των πρωτεϊνών στο καρδιαγγειακό σύστημα, η μετακίνηση του υγρού από τον ενδιάμεσο χώρο, η μεταφορά του λίπους διαμέσου των εντερικών λεμφαγγείων και οι ανοσολογικές ιδιότητες. Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από το επιπολής και εν τω βάθει λεμφικό σύστημα και συλλέγει τη λέμφο από το δέρμα, το υποδόριο ιστό τους μυς και τα οστά. Το λεμφικό υγρό αποτελείται από νερό, πρωτεΐνες, κύτταρα, τοξίνες, και υπολείμματα ουσιών. Η λέμφος παροχετεύεται με τα λεμφαγγεία προς την κυκλοφορία αίματος διαμέσου του θωρακικού πόρου. Όταν το λεμφικό σύστημα δε λειτουργεί σωστά τότε το υγρό συσσωρεύεται στον ενδιάμεσο χώρο και αυξάνει η ωσμωτική πίεση με αποτέλεσμα το οίδημα και τη διόγκωση του άκρου.
 
Λεμφοίδημα είναι η μη κανονική συσσώρευση πλούσιου σε πρωτεΐνες υγρού στον ενδιάμεσο χώρο το οποίο δημιουργεί χρόνια φλεγμονή και αντιδραστική ίνωση των σύστοιχων ιστών. Έτσι το λεμφοίδημα οδηγεί αργά, αργά σε αύξηση του βάρους του άκρου, μείωση της κινητικότητας του, πόνο, αδυναμία, δυσκαμψία και τέλος σε απώλεια της λειτουργικότητας του.
 
Το λεμφοίδημα διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές λεμφοίδημα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται στον ασθενή που έχει ή πρόκειται να αναπτύξει λεμφοίδημα είναι ήπια δυσφορία και αίσθημα ότι τι άκρο είναι γεμάτο, πλήρες. Οίδημα το οποίο άλλοτε αρχίζει από το ύψος του ώμου ή του ισχίου και άλλοτε από την άκρα χείρα ή τον άκρο πόδα, δυσκινησία της άρθρωσης του σύστοιχου άκρου, πόνος και δερματικές αλλαγές είναι συχνότερα συμπτώματα στα μεταγενέστερα στάδια του λεμφοιδήματος.

Διαφορική διάγνωση
Όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνά ο ιατρός  είναι ότι προτού θέσει τη διάγνωση του λεμφοιδήματος θα πρέπει να αποκλείσει άλλες παθήσεις οι οποίες εάν δε διαγνωστούν εγκαίρως θα επιδεινώσουν ραγδαία ή θα επιφέρουν το θάνατο στην ασθενή όπως η υποτροπή του όγκου, η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση του άκρου, το λιποίδημα, η φλεβική ανεπάρκεια, το σύνδρομο Treves – Stewart το γνωστό