Ο ιατρός δέχεται καθημερινά κατόπιν ραντεβού / Τηλ.: 210 692 26 17image-287126-iatros.png

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Επίθετο: Δημακάκος
Όνομα: Ευάγγελος - Δημήτριος – Δέλας
Πατρώνυμο: Παναγιώτης
Ημερομηνία  γέννησης: 10 Νοεμβρίου 1970
Τόπος  γέννησης: Βίντερτουρ Ελβετίας 
Εθνικότητα, υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 5 παιδιά
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 21069 226 17, 6972 000 842
e-mail: edimakakos@yahoo.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • 1982-1988: Γυμνασιακές/Λυκειακές σπουδές στο σχολείο Ελληνική Παιδεία Αμαρουσίου. 

  • 1989-1996: Ιατρικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το οποίο αποφοίτησα στις 8 Φεβρουαρίου 1996 με βαθμό λίαν καλώς.

    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
    • First Certificate in English (University of Cambridge).
    • Certificato di conoscenza della lingua Italiana CELI 3 (Universita di Perugia).

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Από 21/5/1996 μέχρι 21/11/1996 στο Πολεμικό Ναυτικό ως ιατρός.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ

Παθολόγος - Αγγειολόγος και Υπεύθυνος του
Αγγειολογικού Ιατρείου της  Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής του Γ.Ν.Α. ‘’Η Σωτηρία’’.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ


17/4/1996:                 Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 
1/2/1997-31/1/1998:  Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο άγονο περιφερικό
                                  ιατρείο Αντικυθήρων του νομού Αττικής.   
 
2/11/1198- 1/8/1999:  Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Δ΄ Παθολογικού
                                   Τμήματος του Γ.Ν.Α. ¨Ο Ευαγγελισμός¨ και ειδικότερα 
                                   στην Αγγειοπαθολογική μονάδα της κλινικής. 
 
 
2/8/1999-11/8/2004:   Άσκηση στην ειδικότητα της Παθολογίας στο
                                   Δ΄ Παθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ¨Ο Ευαγγελισμός’’
 
 
                                 Εκπαίδευση επί 5 έτη στο Αγγειολογικό Ιατρείο και στο
                                 Ειδικό Εξωτερικό Αγγειοπαθολογικό Ιατρείο στην 
                                 Δ΄ Παθολογική κλινική.
 
 
                                 Συμμετοχή και άσκηση επί 3 και πλέον συνεχή έτη στο 
                                 Τακτικό Παθολογικό Εξωτερικό ιατρείο και στο Ειδικό
                                 Εξωτερικό Ιατρείο Υπέρτασης στο Δ΄ Παθολογικό 
                                 Τμήμα.
 
1/12/2004:                Απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Παθολογίας. 
 
1/2/2005 - 31/3/2007   Επιστημονικός συνεργάτης του Αγγειολογικής –
                                  Αγγειοχειρουργικής Μονάδας της Β΄ Πανεπιστημιακής 
                                  Χειρουργικής Κλινικής  ‘Αρεταίειο’ Νοσοκομείο.   
 
 
22/7/2005:                Απόκτηση εξειδίκευσης στη θεραπεία του         
                                 λεμφοιδήματος (Manual LymphDrainage, Vodder Technique,            
                                 and Complete Decongestive Therapy,MLD/CDT) στην  
                                 κλινική Foeldi  (εξειδικευμένη Λεμφολογική κλινική) στο               
                                 Hinterzarten, στη Γερμανία.
 
24/2/2006:
               Απόκτηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Αγγειολογίας μετά από
                                 εξετάσεις (European Fellowship on Angiology/Vascular 
                                 Medicine). 
 
 
10/4/2006:               Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Μαγνητική 
                                Λεμφογραφία - Πειραματική και Κλινική μελέτη με βαθμό                           
                                άριστα.
 
 
8/5/2006 - 12/5/2006:  Παρακολούθηση ειδικούσεμιναρίου (Advanced and Review
                                    Course) στη θεραπεία τουλεμφοιδήματος (Manual Lymph                     
                                    Drainage and Complete DecongestiveTherapy, MLD/CDT)  
                                    στην κλινική Foeldi (εξειδικευμένη Λεμφολογική κλινική) στο 
                                     Hinterzarten, στη Γερμανία.
 
1/6/2006- σήμερα
        Παθολόγος –Αγγειολόγος και υπεύθυνος του Αγγειολογικού 
                                     Ιατρείου της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής  Κλινικής του 
                                     Γ.Ν.Α.  Η Σωτηρία’ μετά από απόφαση της Ιατρικής Σχολής         
                                     του Πανεπιστήμιου Αθηνών (Α.Π. 9755/11.7.06). 
 
29/11/12                      Απόκτηση του τίτλου της  Ευρωπαϊκού Διπλώματος 
                                    Αγγειολογίας-UEMS μετά απόεξετάσεις (European Diploma in     
                                    Angiology/Vascular Medicine).

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Βραβεία
• 3ο Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης, όσον αφορά στη συμβολή για την εξέλιξη της Αγγειολογίας, στο XXII World Congress of theInternational Union of Angiology, 24-28 June2006, Lisbon, Portugal me τίτλο ‘InterstitialMagnetic Resonance Lymphography : Is It aNew Method for the Diagnosis of Lymphedema? με συγγραφείς τους E. Dimakakos, A.Koureas, V. Koutoulidis, V.Skiadas, K. Katsenis, A.Gouliamos, L.Vlachos.
• Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στο21ST International Congress of Lymphology, September 26-29, 2007, Shanghai, China με τίτλο Interstitial Magnetic ResonanceLymphography: The Clinical Effectiveness of aNew Method Ε. Dimakakos, Α. Koureas, V.Koutoulidis, V.Skiadas, K.Katsenis, NArkadopoulos, A.Gouliamos, L.Vlachos.  
   
• Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 22nd International Congress of Lymphology Sydney, Australia, 21-25 September 2009 με τίτλο In Vitro Imaging by the Use of Combined Radioisotope Drug with Paramagnetic Contrast Agent: New Horizons in Imaging of the Lymphatic System? με συγγραφείς τους E. Dimakakos, GS Limouris, M. Paphiti, A. Gouliamos
 
• Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης, στο ΧΧΧVI Congress of European Society of Lymphology, Athens, Greece 14-16 May 2010 με τίτλο: Μanagement of High Exudation of the Ulcers in Patients with Lymphedema με συγγραφείς E.Dimakakos, J.Kalemikerakis, M.Makarona, H.Moraitou, A.Mavrommati, L.Pardali, M.Galiatsos, K.Syrigos.
 
• Βραβείο VAS –Prof. Samama Grants ως Ευρωπαίου Ερευνητή στο συνέδριο Ευρωπαϊκής Αγγειολογίας –VAS 27-29 Νοεμβρίου 2015
 
• Οργάνωση και Πρόεδρος πέντε (5) Εκπαιδευτικών Αγγειολογικών ημερίδων στο Νοσοκομείο Σωτηρία 2011, 2013, 2014, 2015 και 2016.
 
• Οργάνωση - εκπαίδευσης και ενημέρωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα της Παγκόσμιας ημέρας της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου: ΟΧΙ άλλους ακρωτηριασμούς 2014, 2015 και 2016
 
• Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Τομέα στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Λεμφολογικής Εταιρείας
 
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Society of Lymphology
 
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Society of Lymphology
 
• Πρόεδρος του 36ου Συνεδρίου of European Society of Lymphology 
 
• Οργάνωση του 1ου Πανελληνίου Λεμφολογικού Συνεδρίου 2012
 
• Πρόεδρος της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας 2012-2014
 
• Πρόεδρος του 2ου Πανελληνίου Λεμφολογικού Συνεδρίου 2014
 
• Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 3ουΠανελληνίου Λεμφολογικού Συνεδρίου 2016
 
• Πρόεδρος Ελληνικών και Ξένων στρογγυλών Αγγειολογικών τραπεζιών
 
• Καλεσμένος Ομιλητής Ελληνικών και Ξένων στρογγυλών Αγγειολογικών τραπεζιών
 
• Εκδότης και βοηθός Εκδότη σε διάφορα Ξένα και Ελληνικά Αγγειολογικά Περιοδικά με σπουδαιότερο το Journal of International Unionof Angiology
 
• Κριτής εργασιών σε διάφορα ξένα περιοδικά

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας από 23/9/1993 έως 24/3/1996. 

2. Εκπροσώπησης των ειδικευομένων ιατρών στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α.¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨
​από 22/1/2002 έως 3/11/2003.

3. Ελληνικής  Αγγειολογικής Εταιρείας από 11/1/2002.

4. International Union of Angiology από 1/7/2005.

5. Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας από 20/10/2005

6. International Society of Lymphology από 1/12/2005

7. Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Ελκών από 11/5/2005

8. European Society of Lymphology από 1/2/2006

9. Ελληνικής Φλεβολογικής  Εταιρείας από 1/10/2007

10. Ευρωπαϊκή Αγγειολογία - Vascular - Independent Research and Education - European Organisation (VAS) 2007

11. Ιδρυτής της Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας 30/10/08

12. Ελληνικής Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης από 26 /2/2009

13. Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών από 12/12/09


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Α. Συμμετοχή σε συγγράμματα.
 
• Συμμετοχή στην επιστημονική έκδοση του βιβλίου ¨Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στο Αγροτικό Ιατρείο¨ δημοσιευμένο από την Επιστημονική Εταιρεία φοιτητών Ελλάδας, Αθήνα 1995.
 
• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης ‘’Κατευθυντήριες οδηγίες για την προφύλαξη από τη φλεβική θρομβοεμβολική νόσο’’ δημοσιευμένο από την Ελληνική Επιτροπή για την προφύλαξη και θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου 2009
 
• Συγγραφή και επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου ABC της Αντιθρομβωτικής Θεραπείας (GregoryYH Lip- Andrew D Blann) επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου 2009.  
 
• Eπιμέλεια έκδοσης του βιβλίου Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική (StephenJ.McPhee, Maxine A.Papadakis, Michael W. Rabow) επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου 2013.  
 
• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής έκδοσης ‘Κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού” Επιμέλεια Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθ/της Γ. Ζωγράφος. Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2013.
 
• Επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου Textbook ofLymphology by M.Foeldi, E.Foeldi, S.Kubikεπιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου (υπό δημοσίευση).
 
 Β. Εκπαίδευση 
      
• Εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής Σχολής στη Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική  Κλινική του Γ.Ν.Α. ‘’Σωτηρία’’ από το 2006.
• Εκπαίδευση στην Ελληνική Ακαδημίας Ογκολογίας από 2009
• Εκπαίδευση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα
 
  Γ. Ξενόγλωσσες εργασίες υπό μορφή περιλήψεων: 36
 
  Δ. Πλήρη ξενόγλωσσες εργασίες : 12
 
  Ε. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια:  29
 
  Ζ. Ελληνικές  εργασίες υπό μορφή περιλήψεων: 42
 
  Η. Παρακολούθηση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων: 26
 
  Θ. Παρακολούθηση ημερίδων και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων: 49
 
  Ι. Παρακολούθηση ελληνικών ιατρικών συνεδρίων: 32