ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Επίθετο: Δημακάκος
Όνομα: Ευάγγελος - Δημήτριος – Δέλας
Πατρώνυμο: Παναγιώτης
Ημερομηνία  γέννησης: 10 Νοεμβρίου 1970
Τόπος  γέννησης: Βίντερτουρ Ελβετίας 
Εθνικότητα, υπηκοότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 5 παιδιά
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 21069 226 17, 6972 000 842
e-mail: edimakakos@yahoo.gr